English for V4 Countries Heritage Presentation

Festive Installation
of the Musuem Website
in the Orsetti House Museum in Jarosław
March 25, 2014

Partner: Bronisław Markiewicz State Higher School of Technology and Economics,
Institute of Humanities
werang1 werang Logomuzeum

Promocja Dziedzictwa Kulturowego Regionu

Inauguracja angielskiej wersji
strony internetowej
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich
25 Marzec, 2014

Partner: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza
w Jarosławiu, Instutut Humanistyczny
werang1 werang Logomuzeum


powrót do strony głównejpa