Bardzo cennym zbiorem, jest duża, licząca ponad 5 tysięcy pozycji, stale powiększająca się kolekcja kart pocztowych i fotografii sprzed 1945 roku. Są to przede wszystkim obiekty związane z Jarosławiem, dokumentujące obraz miasta i zachodzące w nim przemiany, a także pokazujące jego mieszkańców. Szczególną wartość posiadają dagerotypy, ferotypie, zdjęcia na firmowych kartonikach działających wówczas zakładów fotograficznych, a do ikonografii Jarosławia wprost bezcenne są pocztówki z 2 połowy XIX wieku i 1 połowy XX wieku, wykonane przez fotografów działających w Jarosławiu i na terenie Galicji.powrót do strony głównej


pa