Dokumenty o różnej proweniencji związane z Jarosławiem i powiatem jarosławskim gromadzone są dwóch działach: Akta miasta Jarosławia i Akta Różne. Zalążkiem muzealnych zbiorów stały się przechowywane w Ratuszu akta miejskie, opracowane w latach 1923 -1928 przez znanego historyka Franciszka Smołkę i włączone, jako odrębny dział do Muzeum. Obecnie z liczącego 55 pozycji katalogu Smołki w Muzeum zachowało się tylko 6 jednostek, 7 zaginęło w czasie wojny, a pozostałe zgodnie z zarządzeniem władz trafiły do Archiwum Państwowego w Przemyślu. Muzealny zespół Akta miasta Jarosławia liczy 496 pozycji, a Akta Różne tworzą 44 jednostki. Wśród dokumentów miejskich znajdują się dyplomy pergaminowe wydane w XVII wieku przez właścicieli miasta, indulgenty papieskie z lat 1683 – 1753 dla kościoła NMP w Jarosławiu, kopiariusz przywilejów miasta Jarosławia (1621-1775), księgi testamentowe i spadkowe z XVIII/XIX wieku, protokoły z posiedzeń Rady miejskiej (1891-1937), dokumenty parafii jarosławskich różnych wyznań, liczący ponad 400 sztuk zbiór afiszów i plakatów z II wojny światowej, archiwalia rodzinne i szkolne. Akta Różne to zbiór dokumentów papierowych z XVIII – XX wieku, w których na uwagę zasługują księgi miejskie Pruchnika, materiały do dziejów Zarzecza czy zgromadzone przez ks. Wojciecha Kranowskiego dokumenty do dziejów Sieniawy.powrót do strony głównej


pa