Kolekcja numizmatyczna liczy ponad 3300 eksponatów. W grupie tej na uwagę zasługują monety z czasów rzymskich, polskie grosze i półgrosze koronne, ternary łobżenickie, grosze gdańskie i elbląskie, trojaki, orty, szelągi czy monety austriackie. Niewielki, ale bardzo liczący się zbiór stanowią odznaki jarosławskich pułków. W kolekcji znajdują się również medale i odznaczenia z czasów I wojny światowej, banknoty oraz pieczęcie jarosławskie i podjarosławskich gromad wiejskich.powrót do strony głównej


pa