Jarosław był silnym ośrodkiem rzemieślniczym, stąd też w zbiorach znajduję się pokaźna ilość eksponatów z tej dziedziny. Na uwagę zasługują muzealia związane z jarosławskim rzemiosłem cechowym, do których zaliczają się skrzynie cechowe (lady), obesłania cechowe, krzyże na żałomsze, czy szczyty z jarosławskich chorągwi cechowych.
W zbiorze tym są też unikalne (ze względu na ryty) miecze i okowy katowskie. O jarosławskim handlu przypominają przechowywane w zbiorach miary i wagi. Kolekcję dopełniają naczynia ceramiczne, cynowe i miedziane (talerze, wazy, kufle, konwie) pochodzące głównie z XVII i XVIII w.


powrót do strony głównej


pa