Kamienica, w której mieści się Muzeum pochodzi z 2 połowy XVI wieku i początkowo znajdowała się w zabudowie zwartej. Zniszczona pożarami została przebudowana w latach 30. XVII wieku i swój manierystyczny wygląd oraz rozplanowanie przestrzenne wnętrz zachowała do dnia dzisiejszego. Tak jak dawniej zachwyca kształtem bryły, kompozycją fasad, detalem architektonicznym, a przede wszystkich attyką z wysokim grzebieniem. Wszystkie pomieszczenia w kamienicy - z wyjątkiem Wielkiej Izby, która posiada strop drewniany – są sklepione. W kilku salach zachowała się fragmentarycznie polichromia ścian (XVII, XVIII w.), a w większości fragmenty XVII - wiecznej posadzki z olstrychu. Pod kamienicą – tak jak pod innymi kamienicami na terenie Starówki – znajdują się głębokie, trójkondygnacyjne piwnice.

Koncepcja ekspozycji muzealnych została podporządkowana dawnemu charakterowi kamienicy, kiedy to mieszkano na piętrze, a funkcje handlowe i reprezentacyjne skupiały się na parterze. Zgodnie z tym w pomieszczeniach zwanych sienią dolną (sienie zwykle były przejezdne i służyły komunikacji pomiędzy rynkiem a zabudowaniami gospodarczymi umieszczonymi na zapleczu działki), i w „sklepach wierzchnich” (pełniących funkcję warsztatu lub kantoru kupieckiego) umieszczono ekspozycję historyczną, a na piętrze zaaranżowano wnętrza mieszkalne. W sieni dolnej i w sklepie wyeksponowano między innymi portrety właścicieli miasta, wyroby miejscowego rzemiosła, miecze i okowy katowskie, obrazy i rzeźby przedstawiające świętych patronów miasta, portrety mieszczan jarosławskich, widoki miasta, militaria i muzealia związane ze szkolnictwem.

Umieszczona w tylnym trakcie kamienicy Wielka Izba była i jest najbardziej reprezentacyjną salą kamienicy. Jej splendor podkreślają piękne włoskie meble renesansowe, szafy gdańskie, monumentalna gotycka rzeźba przedstawiająca Madonnę z Dzieciątkiem, XVII-wieczne obrazy włoskie i flamandzkie oraz umieszczone w almariach wyroby rzemiosła artystycznego.

Ekspozycje na piętrze ukazują stylizowane wnętrza mieszczańskie; można między innymi zobaczyć salonik eklektyczny, jadalnię, salonik biedermeierowski, sale „z paskami” czy pokój panieński.

Na korytarzach parteru, I piętra, oraz na klatce schodowej wyeksponowane zostały portrety (barwne reprodukcje fotograficzne na płótnie) właścicieli i współwłaścicieli miasta.

Na korytarzu II piętra prezentujemy obrazy i rzeźby współczesnych jarosławskich twórców skupionych głównie wokół Zespołu Sztuk Plastycznych w Jarosławiu.powrót do strony głównejpa