Muzeum oferuje organizację lekcji muzealnych.


Zapraszamy nauczycieli oraz młodzież szkolną do korzystania z oferty zajęć edukacyjnych:

 • Jarosław miastem królewskim i miastem królów.
 • Jarmarki jarosławskie.
 • Rzemiosło cechowe.
 • Pod berłem Habsburgów. Jarosław w okresie rozbiorów.
 • Archiwalia w zbiorach muzealnych.
 • Nasza szkoła. Dzieje jarosławskiego szkolnictwa w 2 połowie XIX i XX w.
 • Kościół, cerkiew, zbór i bożnica. Jarosław miastem wielu kultur i narodowości.
 • Eksponat i ekspozycja muzealna.
 • Zabytowa architektura Jarosławia.
 • Jarosławskie kamienice wiatowe.
 • Fotografie i pocztówki w zbiorach muzealnych.
 • Od Daguerra do współczesności. Historia fotografii.
 • Historia książki.
 • Prezentacja księgozbioru dotyczącego Jarosławia i regionu.
 • Życie codzienne w średniowiecznym Jarosławiu. (lekcja multimedialna z wykorzystaniem     eksponatów archeologicznych).
 • Badania archeologiczne w Jarosławiu.
 • Epoka lodowcowa - czyli życie wśród mamutów. (lekcja multimedialna z wykorzystaniem     eksponatów paleontologicznych)
 • Właściciele Jarosławia.
 • Jarosław w czasach burmistrza Adolfa Dietziusa (1891 – 1919).
 • Po co są muzea?.
 • Garnizon jarosławski w okresie galicyjskim i w czasach II Rzeczypospolitej.
 • Jarosław podczas I i II wojny światowej.
 • Udział jarosławian w powstaniach narodowych.
 • Tak było... Krótka historia Jarosławia i Muzeum w XXw. (prezentacja audiowizualna).
 • Jarosław i powiat jarosławski wobec wydarzeń 1863 - 1864
      w 150 rocznicę powstania styczniowego. ( prezentacja )

powrót do strony głównej


pa