Zbiory archeologiczne gromadzone były od początku istnienia Muzeum, a pierwsze eksponaty pochodzą z darów przekazywanych przez mieszkańców miasta i okolic. Obecnie zbiory mają charakter regionalny, pochodzą głównie z terenu miasta i powiatu jarosławskiego. Prezentują wszystkie okresy – począwszy od neolitu aż do czasów nowożytnych. Większość zabytków pochodzi z badań wykopaliskowych i nadzorów archeologicznych na terenie Jarosławia, prowadzonych przez pracowników Muzeum. Prace archeologiczne w obrębie miasta zaowocowały zgromadzeniem materiałów od okresu średniowiecza oraz z okresu nowożytnego. Są to przedmioty codziennego użytku, narzędzia pracy, naczynia ceramiczne, wyroby szklane, żelazne, kafle. Zbiór ten odzwierciedla kulturę materialną mieszkańców na przestrzeni stuleci.

W ostatnich latach do Działu przekazywane są przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków materiały pochodzące z badań wykopaliskowych prowadzonych na terenie miasta i powiatu - prowadzonych przez inne do tego uprawnione osoby i instytucje. Dział gromadzi również dokumentacje z badań.

Paleontologia

W zbiorach Muzeum znajduje się bogaty zbiór kości ssaków kopalnych z okresu plejstocenu. Najliczniej reprezentowane są kości mamutów /zęby, ciosy, kości nóg, fragm. czaszek/. Posiadamy ponadto m.in. kości nosorożca włochatego, poroża jelenia olbrzymiego i renifera, części czaszek żubra i tura. Wszystkie znaleziska pochodzą z doliny Sanu w okolicach Jarosławia.powrót do strony głównej


pa