2014     Działania naprawcze - konstrukcji ścian budynku Kamienicy Orsettich w Jarosławiu 50.000,00
  2015     Wykonanie prac konserwatorskich przy polichromii w salach ekspozycyjnych I piętra 30.000,00
  2016     Wykonanie prac konserwatorskich przy polichromii ścian i sklepienia w sali Paski Małe 15.000,00


powrót do strony głównej


pa