facebook

Obchody Jubileuszu 10-lecia Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu oddziału Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich Organizatorami wyjątkowego spotkania 1 czerwca 2018 roku w Zarzeczu byli: Starosta Jarosławski, Wójt Gminy Zarzecze, Prezes Związku Rodowego Dzieduszyckich oraz dyrektor Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich. W programie obchodów znalazła się msza święta celebrowana przez arcybiskupa seniora Józefa Michalika, konferencja naukowa, panel dyskusyjny oraz wernisaż dwóch wystaw plenerowych.

Wśród referentów znaleźli się: Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak – Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, opowiadający o „Tradycjach kolekcjonerskich rodziny Dzieduszyckich”, Dr hab. Andrzej Betlej – Dyrektor Muzeum Narodowego w  Krakowie, który przedstawił postać Jerzego Stanisława Dzieduszyckiego oraz pierwszą rezydencję Dzieduszyckich w Cucułowcach, następnie Prof. Sławomir Ratajski - Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO: omówił Rolę muzeów i ośrodków kultury w zachowaniu dziedzictwa społeczności lokalnej. W ostatnim wystąpieniu Pani Anna Czarnecka – Pełnomocnik Dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Pawła Jaskanisa, przedstawiła Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu jako Muzeum dobra wspólnego.

Z kolei w moderowanym przez Pana Waldemara Rataja – Prezesa Fundacji Kolegium Wigierskie, panelu dyskusyjnym pod hasłem: „Muzeum dobra wspólnego w Zarzeczu”, udział wzięli: reprezentujące Związek Rodowy Dzieduszyckich Panie - Izabela Dzieduszycka oraz Krystyna Dzieduszycka-Rycerska, z ramienia Rady Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich - Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, Wójt Gminy Zarzecze – Wiesław Kubicki, Dyrektor Muzeum Zamek w Łańcucie –Wit Karol Wojtowicz oraz Dyrektor Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich – Łukasz Zagrobelny.

Jubileusz muzeum zbiegł się w czasie z urodzinami seniorki rodu Izabeli z Bojanowskich Dzieduszyckiej, co też zostało uroczyście zaakcentowane podczas omawianego spotkania.pa